Teatr w pracy z dziećmi – DRAMA

DRAMA
Drama jest rodzajem działania powołującego się na teatr. „Podstawą jest fikcyjna, wyobrażeniowa sytuacja, która powstaje, gdy kilka osób we wspólnej przestrzeni przedstawia coś, co nie jest w danym czasie obecne, używając jako środków wyrazu swoich ciał i głosów” Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska, Drama na lekcjach języka polskiego, WSiP, Warszawa 1995

Drama oddziałuje na pięć zmysłów człowieka: dotyk, słuch wzrok, węch i smak. Uczy samodzielnego myślenia, aktywności, otwartości, kombinowania, rozwija emocje i wyobraźnię. Cała trudność w dramie polega na „byciu” postacią, a nie odgrywaniem jej. Punktem wyjścia jest odwołanie się do przeżyć i doświadczeń aktorów (dlatego drama bardziej nadaje się do pracy ze starszymi dziećmi).

Ćwiczenia:

  1. Dotyk:

– rozpoznawanie dotykiem przedmiotów ukrytych pod materiałem

– określanie z zamkniętymi oczami faktury przedmiotu

– rozpoznawanie dotykiem wcześniej poznanych części ciała innego dziecka

– podawanie sobie autentycznych i wyobrażonych przedmiotów o różnej, określonej konsystencji, wielkości, wadze, delikatności

– wykonywanie drobnych czynności z wykorzystaniem autentycznych i wyobrazonych przedmiotów (np. cięcie nożyczkami, mycie rąk, smarowanie chleba masłem).

 

  1. Słuch:

– wsłuchiwanie się w odlegle sygnały, ciszę

– wsłuchiwanie się w odgłosy z muszli

– powtarzanie wcześniej usłyszanych słów i dodawanie nowych

– budowanie nowych rytmów na podstawie rytmu podstawowego

– opowiadanie o odczuciach wywołanych przez słuchany tekst

– opowiadanie o obrazach wyobrażonych w trakcie słuchanego tekstu/dźwięku

– pokonywanie przestrzeni na podstawie słuchanych wskazówek

– poruszanie się po sali w sugerowanym przez prowadzącego nastroju

 

  1. Wzrok

– układanie rozrzuconych przedmiotów według wcześniej ustalonego porządku

– obserwowanie autentycznych i wyimaginowanych zjawisk oraz sytuacji

– określanie przedmiotu, który spośród wcześniej ułożonych został usunięty

– naśladowanie ruchu współpartnera w lustrzanym odbiciu

– zatrzymanie ruchu w pełnej ekspresji

 

  1. Węch

– rozpoznawanie i nazwanie zapachów

– rozpoznawanie zapachów na podstawie opisu słownego

 

  1. Smak

– omawianie poznanych smaków

– rozpoznawanie smaków na podstawie opisu słownego

– porównywanie smaków podobnych

 

Pamiętajmy – ćwiczenia dramowe wymagają skupienia. Skupienie możemy uzyskać ćwiczeniami wyciszającymi, łagodnym światłem, zaciekawieniem i spokojnym tonem głosu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *